Příprava ke svátostem

 

 

Biřmování v naší farnosti

V neděli 23. října udělil otec kardinál Dominik Duka svátost biřmování 12 spolusestrám z naší farnosti.
Sváteční chvíle si můžete připomenout v naší Fotogalerii.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu krásné slavnosti.