Noc kostelů 2016

Noc kostelů 2016 je za námi

Ze srdce děkujeme všem, kdo se do jejího průběhu zapojili.

Noc kostelů není jen otevřený kostel, ale především otevřená srdce nás, kdo do kostela "chodíme", pro ty, "kdo nechodí".

Díky Bohu i vám!

______________________________________________________________________________________________________________

Noc kostelů – 2016 - Malé ohlednutí

Do Noci kostelů se farnost sv Cyrila a Metoděje z Nebušic zapojila letos podruhé.  Na odpoledne byla připravena setkání s varhanicí Veronikou Kohoutovou, na která se postupně dostavilo víc a víc návštěvníků. Děti a rodiče zjistili, k čemu se používaly měchy, jak je již nahradila elektřina, jak různé rejstříky ovlivňují zvuky varhan, potěšili se krátkou ukázkou varhanní hudby nebo si i sami zkusili na varhany zahrát. Z kůru je navíc krásný pohled na celý interiér kostela.

Kolem kostela bylo několik stanovišť s úkoly pro děti, např. výtvarný koutek (děti zde vyplňovaly okýnka barevnými sklíčky nebo vybarvovaly již připravenou vitráž barvami na sklo), archeologický koutek (tady bylo potřeba sestavit do původní podoby rozbitý zvon sv. Václava), badatelský koutek (zde pozorně pročítaly úryvek z farní kroniky a zjišťovaly, jak to bylo s nebušickými zvony, co je to umíráček nebo hádaly, na co se používají některé liturgické předměty). Na závěr si malí účastníci vyzvedli malou klávesu, která byla zároveň i vstupenkou na představení „Varhanická pohádka“. Příběh o ztracených klávesách si připravila Dorka Bouzková z divadélka „Loutky bez hranic“.

Počasí nám celé odpoledne naštěstí přálo, a tak jsme kolem kostela potkávali děti, rodiče, prarodiče, maminky s těmi nejmenšími v kočárku, na chvíli se zastavil i pan starosta a mnoho dalších místních i přespolních a akce se příjemně prolnula i s oslavou Dne dětí, kterou pořádalo Rodinné centrum Nebušice na farní zahradě.

Během té doby se z fary ozývaly útržky ze zkoušky sboru JOSEF, studentů Malostranského gymnázia. Do Nebušic je několikrát do roka přiváží jejich sbormistryně prof. Michaela Ditrichová a je to pokaždé úžasný zážitek. Zpěváci a zpěvačky zpívají s radostí, úsměvem, nadšením, precizně, občasné humorné komentáře odlehčují lehký stud či nervozitu. Tak tomu bylo i tentokrát. Sbor nastoupil v nových kostýmech a během téměř hodinového vystoupení jsme slyšeli ukázky vážné hudby, africké tradicionály, spirituály, zpívané modlitby nebo moderní hudbu, v programu spojené pod jedním titulem „S duchovní hudbou napříč žánry“.

Následující koncert už byl ve vážném tónu. Se soustředěnými výrazy jsme vyslechli koncert „Barokní hudba pro trubku a varhany“, což je pro kostelní prostory naprosto geniální a majestátní spojení. Nástroje vyplnily kostelní prostor a hudba barokních mistrů zklidnila po celotýdenním shonu duše návštěvníků. Oba byť nenápadné, přesto velmi talentované muzikanty (trubka: Miroslav Smrčka, varhany: Přemysl Kšica) jsme na závěr odměnili uznalým a obdivným potleskem.

Tím ještě neměl plánovaný program skončit. Bohužel nám ale během odpoledne telefonoval MUDr. Kašparů, že z velmi vážných a naléhavých pracovních důvodů se nemůže na ohlášenou přednášku dostavit. Těm, kteří dorazili natěšeni na debatu na zajímavé téma, se moc omlouváme. Snad někdy příště.

Závěr pátečního večera v nebušickém kostele už tedy patřil hlavně individuálním prohlídkám, modlitbám či setkáním s naším panem farářem Jakubem Berkou, OPraem. Každý měl možnost zapálit svíčku za své blízké nebo napsat svou osobní prosbu do schránky, která byla svěřena Bohu při nedělní bohoslužbě.

Snad tedy byl náš kostel místem příjemného a otevřeného setkávání, úžasu nad architekturou převzatou od minulých generací a duchovním obohacením. Snad se nám podařilo alespoň trochu naplnit motto letošní Noci kostelů:„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude“. (¨Srov. Zj 21,25).

____________________________________________________________________________________________

 

Fotografie z Noci kostelů najdete ve Fotogalerii.

 

Záznam vystoupení sboru JOSEF můžete zhlédnout zde:

www.youtube.com/watch?v=U4tvpVO7jbA

nebo zde:

www.youtube.com/watch?v=e7b3eg6CFCA