Klubko víry ve školním roce 2015/2016

Co Klubko prožilo, čím a komu - i díky vaší štědrosti a pomoci - udělalo radost a co se mu podařilo.

Fotografie jsou na klubkovém rajčeti: mimo jiné i ty ze závěrečného výletu Klubka a jeho příznivců do Tuchoměřic.

Fotografie najdete pod odkazem níže.

klubko215.rajce.idnes.cz/

Misijní neděle 18. října 2015

Již podruhé jsme slavili v Nebušicích Misijní neděli. Letos jsme měli velkou radost, protože do Papežského misijního díla dětí jich vstupovalo osm.

Na začátku mše děti nesly svíčky k vyzdobenému oltáři. Rády přečetly obě čtení i přímluvy. Po kázání došlo na skládání slibu, ale ještě předtím musely ukázat, že umí modlitbu Papežského misijního díla dětí. Přestože to nevěděly dopředu, zkoušku zvládly výborně. Po slibu dostaly nové šátky v barvách kontinentů, které jim uvázal otec Jakub Berka, a malý dárek od PMD, aby se jim slib lépe plnil. Na konci mše nezapomněly každého podarovat misijními sirkami.

 

Venku pak na farníky čekalo malé občerstvení na zahřátí, ale hlavně misijní materiály a nové kalendáře z Filipín. Celkem jsme po mši vybrali 5 234 Kč, za což patří velký dík všem, kdo přispěli nebo pomáhali s přípravami.

 

Vzácným a milým hostem byl sbor Josef z Malostranského gymnázia pod vedením Míši Ditrichové.

Celou mši provázel krásnými písněmi, z misijních zazněla Pošli mě, půjdu já. Šikovní zpěváci (a hlavně zpěvačky) se ujali i žalmu a Aleluja. Na závěr ještě zazpívali několik písní před oltářem, zpívali i venku před kostelem. Na úspěchu celé Misijní neděle má sbor Josef lví podíl, jejich písně v nás znějí doteď.

 

Přejeme našim malým misionářům, aby i dál pracovali s radostí a touha dělit se s ostatními je neopouštěla.

 

Za Klubko víry Jana Poustková

 

 Díky vaší štědrosti pošleme na účet Papežských misijních děl  5 234 Kč.

Pán Bůh zaplať za vaše štědrá a otevřená srdce.

Fotografie naleznete zde:

 klubko215.rajce.idnes.cz/Misijni_nedele_18.10.2015/

 

 

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 18. října 2015: Poselstvi-Svet_den-misii_2015_preklad-CBK.pdf (82453)

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK 6. PROSINCE 2015

 

Druhou adventní neděli jsme v naší farnosti Nebušice uspořádali v pořadí druhý Adventní misijní jarmark.

S dětmi na Klubku jsme již celý listopad zdobily a vyráběly. Děti zdobily sklenice s nasušenými bylinkami, balily sušená jablíčka (a jako správní misionáři je dávali opravdu do pytlíku a ne do pusy...). Také nakreslily hezké Pohledy pro misie, které pak měly na jarmarku velký úspěch, nezbyly skoro žádné.

S maminkami pak vyráběly různé vánoční ozdoby. Nechyběly svícínky, andělíčci na stromeček, krásní velcí andělé ze dřeva a nezapomněli jsme ani na závěsná krmítka pro ptáčky.

Letos jsme dostali darem i krásné anglické dětské knížky, které udělaly radost dětem i rodičům.

V nabídce nechyběly ani Misijní kalendáře z Filipín nebo misijní svíčky se zápalkami.

K příjemné atmosféře přispělo nejen slunečné počasí, ale i občerstvení, pochutnali jsme si na svařáku, kávě a horkém jablečném džusu, nechybělo i něco k zakousnutí.

 

Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli prací, dary nebo modlitbou, budou to mít jistě uložené v nebi.

 

Z celé akce máme velkou radost, nejen proto, že jsme vybrali rekordních 8 688 Kč, ale snad se nám podařilo předat i něco z toho, co jsme sami od Boha dostali.

 

Jana Poustková

 

Misijní koláč 2016

 

Na Květnou neděli 20.3. 2016 jsme v Nebušicích po mši uspořádali Misijní koláč®.

Již s předstihem děti a maminky z klubka chystaly různé dobroty. Mohli jsme si odnést domů domácí musli tyčinky, perníčky, rozmarýnové rohlíčky nebo třeba pohankové a skořicové sušenky. Pro tyto účely vyrobily děti z klubka krásné papírové krabičky.

Tentokrát se zapojilo i mnoho farníků a tak se domácích koláčů, buchet a dokonce i dortů sešlo požehnaně. Podařilo se nám pozvat i paní prodavačky z prodejny Albert naproti kostelu, z čehož jsme měli radost jak my, tak ony.

A jelikož nám počasí moc nepřálo, byla zima a foukal vítr, velmi se hodilo něco teplého na zahřátí. Kromě čaje a kávy měl velký úspěch i domácí vaječný koňak přidávaný do kávy.

Důležitou součástí letošního Misijního koláče® byly i růžence, které jsme s dětmi v době postní na klubku navlékali. Otec Jakub je po mši posvětil a pak už nic nebránilo tomu, abychom si nějaký vybrali.

Nakonec jsme ve sklenici našli 8.077,- Kč. Peníze tentokrát posíláme chlapcům do Ugandy.

Děkujeme všem, kteří ke zdaru akce jakkoli přispěli, mají to jistě uloženo v nebi.

Jana Poustková, Klubko 215