Klubko ve školním roce 2014/2015

 

Výlet KLUBKA VÍRY k Lysolajské studánce

 

 

 

Ve středu 24.6.2015 jsme se s klubkem sešli před farou chvilku po třetí. Pan farář nám dal na cestu nejen Kofilu a samolepku sv. Kryštofa, ale hlavně požehnání. Vyrazili jsme kolen hřbitova do lesa. Cestou jsme hráli hru na hádání pohádkových postav a potom měly děti za úkol poznávat rostliny, předškolní pět a školní dokonce osm, za což je čekala malá odměna. V lese jsme narazili nejen na lesní jahůdky, ale i maliny, třešně a rybíz. Po tomto lesním občerstvení jsme už spěchali na pátou hodinu ke studánce, kde na nás čekaly sestřičky dominikánky z Lysolaj. Nejprve nám pověděly o studánce a kapličce, potom i o tom, co přes den dělají a za koho se modlí. Bylo pro ně velkou radostí, že patříme k Papežskému misijnímu dílu dětí a že jsme klubko. Obojí dobře znají a za misionáře se zvlášť modlí. Také nám daly fotku svojí kaple, kde se několikrát denně k modlitbám schází. Nakonec od nás jako dárek dostaly Radostníček (malý zápisník, do kterého se píší jen radosti). Pak už spěchaly zpátky, čekaly je večerní nešpory.

My jsme si ještě pochutnali na domácí bábovce od Bláhů, sušenkách a džusech.

Také jsme se ještě zastavili na chvíli na hřišti. Když se děti trochu vyřádily (opravdu ještě nebyly unavené..), pomodlili jsme se za pana faráře a pak i Modlitbu PMDD. Jako dárek na rozloučenou dostaly Radostníček všechny děti, aby si v něm mohly listovat až jim bude smutno a tak si připomněly, co hezkého už dříve zažily.

Po sedmé hodině jsme se rozloučili a každý zamířil domů.

Velký dík patří Vendule, která s nápadem na výlet přišla.

 

Fotky:

 

https://klubko215.rajce.idnes.cz/Vylet_k_lysolajske_studance_24.6.2015

 

zprávy jsou také na webu Papežských misijních děl:

 

https://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/vylet-klubka-k-lysolajske-studance/

 

 

Přejeme vám všem hezké prázdniny, děkujeme za veškerou pomoc a těšíme se zase po prázdninách.

__________________________________________________________________________________________

Návštěva o. Bernarda Makadami Zulu v Nebušicích 31. 5. 2015

 

 

 

Pokud vás zajímají podrobnosti z návštěvy vzácného hosta z daleké Zambie v naší farnosti, přečtěte si zde: Návštěva P. Bernarda ze Zambie v Nebušicích a Horoměřicích.docx (16300)

 

fotky z obou dnů si můžete prohlédnout zde:

 

https://klubko215.rajce.idnes.cz/Navsteva_o.Bernarda_Makadami_Zulu_v_Nebusicich_a_Horomericich_31.5_a_1.6._2015/

 

 

Milí přátelé a příznivci Klubka víry, milí farníci.

 
I tento misijní jarmark se vydařil, jsme rádi, že skoro všechny rostlinky a sazeničky našly své nové majitele.
 
Vybralo se krásných 2 940 Kč, děkujeme za váš zájem a vaše příspěvky.
 
Částku pošleme jako vždy dětem z Papežského misijního díla dětí. Děti v něm zapojené se za své dárce pravidelně modlí, tedy i za vás. Bohu díky!
Fotky jsou na Klubkovém Rajčeti: klubko215.rajce.idnes.cz/Kvetinovy_jarmark_17.5.2015/
 

Zástupci našeho Klubka víry

 se zúčastnili HORSKÉHO KLUBÁNÍ 2015

V krásném prostředí Krkonoš na Erlebachově boudě nedaleko Špindlerova Mlýna se ve dnech 10. až 12. dubna 2015 setkala Misijní klubka z různých koutů naší republiky. Na letošní 8. Horské klubání přijelo 116 účastníků z 16 Misijních klubek. Nechybělo ani naše nebušické Klubko víry, nebo alespoň část jeho členů.
Klubka se navzájem mohla více poznat, pochlubit se svými aktivitami, nápady a úspěchy. Podle zaručených informací zaujalo i naše Klubko svými nápady. A aby ne! Však za tu chvilku, co existujeme, se nám toho již hodně podařilo.
Více se můžete dozvědět na www.missio.cz, kde vás čekají i fotky.
 

Na Květnou neděli připravily děti z Klubka víry Misijní koláč

Napekli jsme a nazdobili plno dobrot, kterými jsme chtěli udělat radost ostatním. Samozřejmě vám, našim milým farníkům a hostům, a také dětem v zemích, kde Papežská misijní díla pomáhají.  Po mši čekaly na každého perníčky, kytičky, košíčky, koláče, muffiny a jiné dobrůtky. Proběhla také "dražba sladkostí", které si děti v postní době odřekly. Kdo chtěl, mohl přispět dobrovolnou částkou na PMD.
A protože jste byli štědří, vybralo se krásných 6 775 Kč ! Moc děkujeme. Doufáme, že vám dobroty udělaly radost a že jste si pochutnali. My máme radost z vybraných peněz, z vašich otevřených srdcí a podpory dobrého díla. Je to pro naše Klubko víry milé povzbuzení.
 
Fotky si můžete prohlédnout zde: klubko215.rajce.idnes.cz/Misijni_kolac_29.3.2015
_____________________________________________________________________________________________________________

Zprávičky z Klubka

Na "Klubkovém" Rajčeti se můžete podívat na fotky z křížové cesty, kterou připravily děti. A také na krásná přáníčka a pozdravy, které děti vlastnoručně nakreslily pro své kamarády na Filipínách.
 

klubko215.rajce.idnes.cz/

Misijní jarmark 14. 12. 2014 máme zdárně za sebou !

Děkujeme za podporu vám všem, kdo jste si včera zakoupili výrobky našich dětí, a tím podpořili Papežská misijní díla.
 
Bez vás by naše snažení nemělo smysl. Ať vám Pán odplatí vaši štědrost měrou vrchovatou :-)
 

VYBRALO SE KRÁSNÝCH 5 293 KČ.

 
Děkujeme všem šikovným dětem, které se zapojily, a také ochotným, šikovným a obětavým maminkám, které dětem pomáhaly. 
 

 

________________________________________________________________________________________________________

První misijní neděle v naší farnosti byla úspěšná.

Děkujeme všem dětem, které se zapojily, i všem ostatním, kdo myšlenku misií podpořili. I díky vám se 19. října 2014 ve farnosti vybralo celkem asi 6 000 Kč. Z toho zhruba  4000 Kč jste darovali do sbírky v kostele a 2 000 Kč do kasičky na stolečku Klubka víry před kostelem po mši svaté. Tyto prostředky byly jménem našeho Klubka odeslány na účet Papežských misijních děl.

DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST A PODPORU.

 

_____________________________________________