KLUBKO VÍRY

Jsme společenství dětí, které žijí myšlenkou pomáhat ostatním.

Scházíme se jednou týdně na faře. Povídáme si, hrajeme, zpíváme a tvoříme.

Povídáme si o křesťanství a o tom, proč je důležité si poklad víry nenechávat pro sebe.
 

 

Užíváme si spolu plno legrace a taky pomáháme - hlavně dětem v jiných částech světa.

Pro pomoc jim a radost farníků (a nás všech) pořádáme různé aktivity, jejichž výtěžek posíláme potřebným po celém světě.

 

 

 

Pokud se k nám chcete přidat, budete vítáni.

Můžete se zapojit kdykoli během školního roku.

Nemusíte přijít pokaždé. My vás každopádně pokaždé, když přijdete, rádi uvidíme!

 
 
 
Scházíme se každou středu od 17:00 na faře
 
        

Informace a kontakt:

Jana Poustková

604 258 893

 

        

Na Klubkovém Rajčeti si můžete prohlédnout fotografie

stačí kliknout sem: klubko215.rajce.idnes.cz/Misijni_nedele_22.10.2017/

 

 

Misijní neděle 21. října 2018 

Při mši svaté v 9.30 jsme si připomněli misie a misionáře.

Některé děti byly oblečené za příslušníky jiných národů. Do Nebušic zavítal Indián, Eskymačka, Tahiťanka, Mexičan, černoška a další vzácní cizokrajní hosté.

Děti zazpívaly několik písniček za doprovodu kláves a také varhan (děkujeme Vítkovi a také Anežce za doprovod a pomoc).

 Po mši svaté byli všichni pozváni před kostel, kde na ně čekala pravá kukuřično-sojová kaše, kterou dostávají děti v Africe prostřednictvím organizace Mary´s Meals.

Této organizaci jsme se letos rozhodli pomoci, protože se nám líbí, co dělá. Je pro ni důležité nabídnout dětem možnost vzdělání, ale také jedno pořádné jídlo denně. A právě tím je kaše, kterou jsme ochutnali.

Více o Mary´s Meals zde: marysmeals-podporovatele.cz/

Kromě kaše jsme mohli ochutnat i naše místní dobroty, děkujeme všem, kdo napekli a přinesli. Zájem byl i o knížku zakladatele Mary´s Meals Magnuse MacFarlane-Barrowa či misijní materiály a kalendáře na rok 2019.

 

A nejlepší a nejdůležitější zpráva nakonec!

Díky našim skvělým nebušickým farníkům, lidem dobrého srdce, se podařilo vybrat 

6 130 korun, které pošleme na účet Mary´s Meals.

Moc vám všem děkujeme za příspěvky do kasičky i na společný stůl, za podporu a milé společenství!

Děkujeme i otci Bartolomějovi, který Misijní neděli krásně uvedl a byl nám oporou!

Fotografie na klubkovém Rajčeti - koukněte sem:

klubko215.rajce.idnes.cz/Misijni_nedele_2018/

Výsledek adventního Misijního jarmarku 2017

Vybralo se báječných 8 300 korun.

Děkujeme všem, co jarmark nachystali, zejména dětem a maminkám z Klubka, ale také všem, kdo si něco pěkného vybrali a přispěli na dobrou věc.

Peníze pošleme do kněžského semináře sv. Pavla v Ugandě.

Úspěšná Misijní neděle 22. října 2017

Na úvod mše svaté nesly děti zapálené svíčky k oltáři, jehož výzdoba – obrázek Svatého Otce, šátky v barvách kontinentů a glóbus – také odkazovala k tématu misií. Mnoho dětí bylo převlečeno za příslušníky jiných národů, a že jich bylo! Měli jsme tu na návštěvě Mexičanku, Japonku, Indku, Tahiťanku, černouška z Afriky, Indiána a křesťana odněkud z Arábie. Děti také četly misijní přímluvy a nesly obětní dary.

Mši svatou zpěvem doprovázel sbor Josef z Malostranského gymnázia pod vedením Míši Ditrichové. Nemohla chybět ani misijní hymna – píseň Pošli mě, půjdu já. Ta každou slokou vyjadřuje misijní poslání nás všech, jak o něm hovořil otec Jakub ve své promluvě.

Po mši svaté rozdávaly děti všem farníkům misijní zápalky. Před kostelem čekalo na všechny malé, ale nápadité a výborné občerstvení, na kterém se podílely děti a maminky z Klubka víry, ale i další, kteří nás svými přinesenými dobrotami na společný stůl moc potěšili. Kromě slaných a sladkých lahůdek nechyběl ani teplý čaj a káva, které taky přišly vhod.

Nebylo sice teplo, ale naštěstí nepršelo. Tak jsme mohli před kostelem vytvořit pěkné společenství, pobýt spolu, promluvit si. Bylo možné si vybrat i z nabídky misijních materiálů – k dispozici byl nový Misijní kalendář na rok 2018, pexesa, křížky a růžence.

Naším mottem je DĚLIT SE O SVŮJ CHLÉB A O SVOJI VÍRU. Díky vám, našim milým farníkům, přátelům a návštěvníkům, se nám opět podařilo toto naplnit. Bylo nám spolu dobře a k naší velké radosti se vybraly 4 000 korun. Ty zašleme na podporu kněžského semináře v Ugandě.

Děkujeme vám všem. Za vaše otevřená srdce, za dobroty i příspěvky do misijní pokladničky!

Sboru Josef patří naše díky za krásný hudební doprovod.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Závěrečný výlet Klubka víry

Letos jsme se vypravili do horoměřické kaple sv. Anny, kde jsme se sešli nejen s o. Jakubem, ale i s místní kostelnicí p.Turchichovou. Následoval příjemný piknik na zahradě u Poustkových, kde nechybělo opékání buřtíků a jiných dobrot, například marshmelounů či indiánského chleba. Děti, kterým se brzy vrátila energie, využily i trampolínu, na které se dosyta vyřádily. Bylo to příjemné a radostné setkání, při kterém jsme se rádi ohlédli za uplnyulým školním rokem.

 

Pár fotek najdete na klubkovém rajčeti ve Fotogalerii zde: klubko215.rajce.idnes.cz/Vylet_s_klubkem_do_Horomeric_14.6.2017/

Misijní koláč v Nebušicích - mnoho důvodů k radosti

26. března 2017 o 4. postní neděli, které se říká Radostná, připravilo misijní Klubko víry již třetí Misijní koláč®

.

A neděle opravdu radostná byla. Krásně nám svítilo sluníčko, stoly se pyšnily mnoha napečenými dobrotami - sladkými i slanými. O všech původcích těchto dobrot z řad farníků ani nevíme, ale všem moc a moc děkujeme. Jsme rádi, že se farnost ke Klubku přidala, abychom se společně nejen naladili do jara a blížících se svátků, ale hlavně a především pomohli. A to se povedlo!

Děti na Klubku již delší čas pilně chystaly a vyráběly krásné jarní dekorace, které byly za dobrovolný příspěvek také k mání. Nechyběly ani misijní materiály a knížky.

Po mši svaté byli všichni pozváni k ochutnání dobrot a šálku něčeho na zahřátí před kostelem. Bylo možné si dobroty odnést i domů. Nabídka byla pestrá, nálada dobrá, počasí krásné a otevřenost a štědrost dárců veliká.

Když se naše společné úsilí dalo dohromady, vybralo se krásných 7 253 korun.

Děkujeme všem, kdo Misijní koláč® podpořili - nejen maminkám, které pomáhaly dětem na Klubku, ale vám všem, milým farníkům, kteří jste otevřeli svá srdce pro misie a dobrou věc.

Fotografie v galerii na klubkovém Rajčeti: klubko215.rajce.idnes.cz/

 

Adventní Misijní jarmark dopadl výborně.

Děkujeme všem!

O druhé adventní neděli proběhl další Misijní jarmark v naší farnosti, na který děti s maminkami z Klubka víry připravily drobné dárky, vánoční dekorace a dobroty. Záměrem Klubka bylo udělat radost, a to hned několikrát.

Farníci a další příznivci, jakož i náhodní kolemjdoucí se mohli potěšit našimi výtvory a za dobrovolný příspěvek si je zakoupit. Nabízeli jsme také nejrůznější misijní materiály - brožurky, kalendáře, pexesa, pohlednice či svíčky. Nechybělo ani malé občerstvení - teplé nápoje pro malé i velké a také něco sladkého na zub. Pro potěchu ducha i duše se zde našlo mnoho pěkných knížek, o které byl zájem hlavně mezi dětmi, což je dobrá zpráva.

Jsme moc rádi, že farníci Klubku fandí,

a děkujeme za to.

Bez vás všech ochotných a milých lidí, kteří nemyslí jen na sebe, by totiž naše snažení nemělo smysl.

Moc děkujeme vám všem, kdo jste jakkoli přispěli - vybralo se báječných 7 500 Kč, které pošleme na účet Papežských misijních děl.

O tomto adventu i nadcházejících Vánocích vás může hřát dobrý pocit, že jste pomohli těm nejchudším a potřebným v Guayaně.

Klubko víry děkuje všem, kdo se

 25. září podíleli na Misijním štrůdlování

Dne 25.9. 2016 po mši uspořádalo Klubko víry poprvé Misijní štrúdlování®. Maminky s dětmi napekly štrúdly různých chutí, slané i sladké. Velkou radost nám udělalo i to, že štrúdly přinesli i další farníci a tak se do našich misijních aktivit také zapojili. Nechyběla ani káva a čaj. Počasí nám tentokrát opravdu přálo, a tak jsme si po mši mohli popovídat a pobýt s ostatními. Pro zvídavé bude na farních stránkách zveřejněna Misijní štrúdlová kuchařka, takže dalším pokusům o pečení nic nebrání.

Výtěžek 3 033,- Kč poputuje tentokrát dětem do Bangladéše, letos se otvírá nová škola v diecézi Mymensingh podpořená českými dárci.

Děkujeme všem, kteří napekli i přispěli svými dary, budou je mít uložené v nebi.

Papežské misijní dílo dětí je rozšířeno po celém světě a je v něm zapojeno na desítky tisíc dětí, které se každý den za své dárce modlí a učí se pomáhat i z mála, které mají.

www.missio.cz/headline/papezska-misijni-dila-v-cr-podporuji-cirkev-a-obyvatele-bangladese/