Jak bylo na pouti?

V sobotu 14. října jsme se vypravili na pouť do severních Čech. Byl před námi krásný den, plný sluníčka, nádherných barev podzimního listí - zkrátka pravé babí léto, které jako by nám sám svatý Petr zařídil pro naše putování :-) Věková skladba naší poutnické výpravy byla pestrá, nejmladší účastnici Marušce byl 1 rok a nejstarší poutnice paní Vondráčková nedávno oslavila 91. narozeniny. No a my všichni ostatní - dohromady nás bylo 41 - někde mezi tím.

Po cestě jsme se pomodlili růženec a kochali jsme se zajímavou krajinou Českého středohoří a pásem podzimně zbarvených Krušných hor. Nejprve jsme navštívili Dubí u Teplic, kde nás mile přivítal otec Patrik Maturkanič, zdejší duchovní správce, a jeho věrní pomocníci manželé Dudysovi. Otec Patrik nám řekl pár zajímavostí o zdejším kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, který byl postaven podle chrámu Santa Maria dell´Orto v Benátkách. Otec Jakub sloužil mši svatou, která byla obětována za celou naši farnost, za naše rodiny a také za zdar nadcházejících voleb. Po mši nás otec Patrik a manželé Dudysovi pozvali na pohoštění, které pro nás připravili zdejší farníci. Přestože sever Čech spíše než vinici Páně připomíná - slovy otce Jakuba - kamenolom Páně a věřících tu není mnoho, občerstvení bylo úžasné a pohostinnost neznala mezí. Byli jsme nadšení a odjížděli jsme plni krásných dojmů a radosti z přijetí, kterého se nám dostalo. Spolu s námi odjíždělo i několik krabic dobrot, které jsme nesnědli a dostali jsme je zabalené s sebou. Všeho byla hojnost a všechno bylo báječné! Pár nadšenců dokonce mohlo vylézt i na věž kostela a potěšit se pohledem do krajiny. I za tuto možnost děkujeme.

Další naší zastávkou byl cisterciácký klášter v Oseku u Duchcova. Paní průvodkyně nám ukázala kostel, křížovou chodbu, kapitulní síň a další části této krásné perly severních Čech. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého i z nedávné historie kláštera, společně jsme zazpívali Panně Marii Nanebevzaté, které je klášterní kostel zasvěcen, prošli jsme se po přilehlém nádvoří, pokochali se vyhlídkou do krajiny a někteří ochutnali i lahodný mok z klášterního pivovaru.

I do třetice jsme mířili za Pannou Marií - tentokrát na poutní místo Bohosudov, kde je bazilika minor zasvěcená Panně Marii Bolestné. V poutním areálu je i bývalá jezuitská rezidence, kde dnes sídlí církevní škola, školka a gymnázium. Zdejší pan jáhen nám baziliku představil, pověděl nám i legendu o jejím založení a my na závěr zazpívali Bavorské litanie k Panně Marii a pomodlili se na úmysl Svatého Otce.

Pak už bylo na čase vydat se zpátky. Po cestě dostali někteří možnost podělit se o dojmy z pouti. Všichni byli moc spokojení. Program byl pěkný, společenství se upevnilo, bylo nám spolu dobře. Panna Maria, naše průvodkyně, nás chránila a jí a Pánu Bohu patří velký dík.

Budeme se těšit na další společné putování :-)

 

 

L. Jurigová a další poutníci

Jaká byla Noc kostelů v Nebušicích?

Odpoledne jsme se sešli před kostelem, který do poslední chvilky obléhali stavební stroje a dělníci J. Naštěstí úderem páté hodiny dokončili přístupové cesty ke kostelu a faře a pohodový páteční podvečer mohl začít.

Před kostelem byla pro děti připravena stanoviště – již tradiční malovaná a sklíčková vitráž, malování na tabule, výroba papírové svíčky na společný panel, úkol pro chytré hlavičky „Jak vidí věž kostela ptáci z výšky“, přiřazování různých svátků k obdobím kalendářního nebo církevního roku, sestavení znaku premonstrátů nebo rozbitého zvonu a 2 nástěnky se zajímavostmi
o sv. Norbertovi, řádu premonstrátů a o různých barvách ornátů (mešní roucho kněze) a jejich symbolice. Za splněné úkoly sbíraly děti razítka a na závěr dostaly malou sladkost.

Starší děti (čtenáři) nebo zvídaví rodiče si vyzvedli u vstupu pracovní list a postupně se prokousávali záludnými úkoly. Např. jaká písmena jsou na paškálu (velikonoční svíci) nebo kde je v kostele umístěna pamětní deska opata strahovského, který kostel světil. Ze správných odpovědí vyšla tajenka a úspěšní badatelé si vyzvedli odměnu.

V půl sedmé pan farář Berka zahájil sérii tří koncertů, které snad potěšily srdce nebo duše návštěvníků našeho kostela.

První vystoupení patřilo Pěveckému sdružení pražských učitelek pod vedením pana dirigenta Zelenky. Návštěvníkům předvedlo průřez svým repertoárem. Pan dirigent jednotlivé vstupy komentoval, a tak jsme se mohli dozvědět zajímavé informace o sdružení, jeho historii, repertoáru a současných aktivitách.

Krásný recitál si připravila naše farnice Martina Podéšťová, na varhany ji doprovodila varhanice z nedalekých Tuchoměřic Lucie Nováková. Zpěvačka nebyla sice z kůru vidět, ale její úžasný hlas zaplnil každý koutek kostela.  Na závěr vyzval pan farář obě hudebnice, aby si vychutnaly zasloužený potlesk i před publikem, protože by byla velká škoda zůstat v anonymitě na kostelním kůru.

Závěrečným koncertem nás potěšila místní harfistka paní Härtelová, která přizvala na své první vystoupení v nebušickém kostele své kolegy, vynikající muzikanty (Zuzana Hirschová – mezzosoprán, David Prosek – hoboj). Lavice v kostele se zaplnily a kdo se těšil na krásný zážitek, tak určitě neodcházel zklamán. Kombinace nástrojů hoboj – harfa, podtržená sebejistým výkonem zpěvačky, nás přemístila do stavu blaženosti a udělala krásnou tečku za letošním hudebním programem. Po skončení koncertu lidé ještě setrvávali v kostele, se zvědavostí obhlíželi krásný nástroj paní Härtelové, pozdravili své známé nebo jen nechávali doznít nevšední zážitek.

Do půl jedenácté byl kostel stále otevřen a připraven přivítat noční návštěvníky. Lidé přicházeli popovídat si s panem farářem, zahrát na varhany, zapálit svíčku nebo napsat prosbu za sebe, své blízké, případně jen posedět ve ztišeném prostoru kostela a přemýšlet.

 

 

Fotografie najdete v naší Fotogalerii - stačí kliknout sem:

farnostnebusice.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_9.6.2017/

 

 


Děkujeme Vendule Bláhové za organizaci Noci kostelů.

A také všem, kdo nezištně pomáhali.

Pán Bůh vám všem oplať vaše velké a krásné úsilí!

 

Kurz liturgického esperanta pro zájemce

Adventní duchovní obnova naší farnosti

se uskutečnila

2. neděle adventní 10. prosince 2017.

Již při mši svaté měla svědectví sestra Blanka Ješutová z komunity Chemin Neuf, která se s námi rozdělila o příběh své cesty s Bohem.

Po mši svaté jsme se setkali na faře, kde obnova pokračovala přednáškou Zdeňky Strettiové.  I ona a její manžel jsou členy komunity Chemin Neuf, mají tři dospělé dcery a dvě vnučky. Také Zdenčino osobní svědectví bylo velmi inspirativní.

Byl prostor i na občerstvení a nejednoho z nás zajímalo, jak komunita žije, kolik má členů, jaké je její poslání. Naše dotazy Zdeňka s Blankou ochotně zodpověděly a pozvaly nás na akce, které komunita pořádá.

Rádi jsme poznali své sousedy z vedlejší farnosti a moc jim děkujeme, že obohatili náš advent svým slovem, slovem Božím i svým příkladem.