Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby ve farnosti:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Nebušice)

Středa     18:00
Čtvrtek    18:00
Neděle     9:30
                11:00 a.m. (in English)
 

Kostel sv. Jana Nepomuckého (Jenerálka)

každý první pátek v měsíci
letní čas    17:00
zimní čas   16:00
 

Kaple sv. Anny (Horoměřice)

každou první sobotu v měsíci v 17 hodin
 
 

Mimořádné bohoslužby ve farnosti:

viz přehled bohoslužeb a akcí pro příslušný měsíc