V ítáme vás na webových stránkách nebušické farnosti

Tyto stránky jsou virtuální nástěnkou římskokatolické farnosti Nebušice.

 Najdete zde základní informace a kontakty. 

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

Misijní neděle 21. října 2018 

Při mši svaté v 9.30 jsme si připomněli misie a misionáře.

Některé děti byly oblečené za příslušníky jiných národů. Do Nebušic zavítal Indián, Eskymačka, Tahiťanka, Mexičan, černoška a další vzácní cizokrajní hosté.

Děti zazpívaly několik písniček za doprovodu kláves a také varhan (děkujeme Vítkovi a také Anežce za doprovod a pomoc).

 Po mši svaté byli všichni pozváni před kostel, kde na ně čekala pravá kukuřično-sojová kaše, kterou dostávají děti v Africe prostřednictvím organizace Mary´s Meals.

Této organizaci jsme se letos rozhodli pomoci, protože se nám líbí, co dělá. Je pro ni důležité nabídnout dětem možnost vzdělání, ale také jedno pořádné jídlo denně. A právě tím je kaše, kterou jsme ochutnali.

Více o Mary´s Meals zde: marysmeals-podporovatele.cz/

Kromě kaše jsme mohli ochutnat i naše místní dobroty, děkujeme všem, kdo napekli a přinesli. Zájem byl i o knížku zakladatele Mary´s Meals Magnuse MacFarlane-Barrowa či misijní materiály a kalendáře na rok 2019.

 

A nejlepší a nejdůležitější zpráva nakonec!

Díky našim skvělým nebušickým farníkům, lidem dobrého srdce, se podařilo vybrat 

6 130 korun, které pošleme na účet Mary´s Meals.

Moc vám všem děkujeme za příspěvky do kasičky i na společný stůl, za podporu a milé společenství!

Děkujeme i otci Bartolomějovi, který Misijní neděli krásně uvedl a byl nám oporou!

Fotografie na klubkovém Rajčeti - koukněte sem:

klubko215.rajce.idnes.cz/Misijni_nedele_2018/

V neděli 7. října jsme přivítali nového duchovního správce naší farnosti

 P. PaeDr. JCLic. Mgr. Bartoloměje Mariána Čačíka, O.Praem., a rozloučili se s P. Jakubem Berkou, který po pětiletém působení v nebušické farnosti odchází do farnosti u svaté Ludmily na náměstí Míru na Vinohradech.

 

Po mši svaté jsme se setkali na farním agapé, připili oběma otcům na zdraví a strávili příjemný čas.

Děkujeme všem, kdo přispěli dobrotami na společný stůl a pomohli s přípravou, obsluhou i úklidem.

 


 

Další fotografie z této výjimečné mše svaté zde: farnostnebusice.rajce.idnes.cz/Louceni_a_vitani_7.10.2018/

VŠECHNO MÁ SVůJ ČAS…

Milí přátelé, blízcí i vzdálení,

po pětiletém působení v Nebušicích jsem přešel k 1.10. 2018 ke sv. Ludmile na náměstí Míru.

Chci Vám poděkovat za přízeň, blízkost, dobré slovo a vůbec za přátelství.

V tuto neděli 7.10 v 10 hodin při česko-anglické bohoslužbě se rozloučíme a zároveň přivítáme mého nástupce, kněze a spolubratra P. Bartoloměje, bývalého převora. Znáte jej, mnohdy mne zastupoval  a vedl i  duchovní obnovu. Je skvělý kazatel a dobrý angličtinář…Jsem rád, že přichází k nám  do Nebušic. Bude pokračovat dál, tak jako já po P. Františkovi.

Těch pět let s Vámi byly, díky Vám, mimořádné! Jsem Vám vděčný…!

Díky! Pán Bůh zaplať!

 

Věčnost tvoří vztahy, které nikdy nekončí!

   

                         Váš  bývalý farář

                                                                      Jakub

Více fotografií najdete na farním Rajčeti

stačí  kliknout sem: farnostnebusice.rajce.idnes.cz/

Jsou tam i fotografie z Noci kostelů a také ze svatováclavské kaple, kde otec Jakub slavil 30 let kněžství.


Zajímavé a užitečné odkazy

Arcibiskupství pražské www.apha.cz

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově www.strahovskyklaster.cz

Víra na internetu, liturgické texty, podněty pro duchovní život www.vira.czwww.pastorace.cz


Křesťanská televize dobrých zpráv TV NOE: www.tvnoe.cz

Radio PROGLAS: www.proglas.cz


Kontakt

Farnost Praha Nebušice

Římskokatolická farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Nebušická 118
164 00 Praha - Nebušice

tel: 723 026 365

P. PaeDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem

cacik@centrum.cz
(duchovní správce)

farnost.nebusice@seznam.cz
(správa webu, info, pozvánky)