V ítáme vás na webových stránkách nebušické farnosti

Tyto stránky jsou virtuální nástěnkou římskokatolické farnosti Nebušice.

 Najdete zde základní informace a kontakty. 

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

Postím se, abych žil...
Když se řekne půst, snad každý ví, "kolik bije." Je to pojem známý a pro někoho odtažitý.
Ale copak je půst jen věcí úst? Hezky na to odpovídá anglický básník Robert Herrick:

 "Je snad půst dát si slib z masa nepojíst, o to víc na talíř si nabrat ryb? Lačnět a v hadrech bloudit na odiv lidu, bez klidu klopit zrak, vzdechy loudit? - Ne, půst je víc. V ten čas se hněvu vzdej, zvláště zlých řečí, všech křečí, změň život, směr mu dej..."


V postním období nejde jen o odříkání, obdarovávání potřebných a modlitbu, ale především o vnímání láskyplné oběti Pána Ježíše Krista.
Je to trpící Kristus, který nám pomáhá nést a snést obtíže života, a pokud to člověk pochopí, má v rukou klíč ke všemu. Pak všechno vydrží.
Tu moudrost poznal i Jan Neruda, když napsal jednoduchou básničku:

"Životem se táhne dlouhá cesta bolu, pojď, můj Spasiteli, půjdem po ní spolu. Kam ty nohou vkročíš, tam já šlépěj kladu, tys mé světlo napřed a já tvůj stín vzadu. Půjdem touto cestou s hlavou nakloněnou, oba těžkým krokem, s křížem na ramenou."


Tím vše pověděl.
Vzít všechno tak, jak to je! Odvážně, statečně jít cestou životem a přijímat věci, jak jdou i jsou.
Postní doba je časem odpuštění sobě i druhým, je také prostorem pro svátost smíření. A my víme, kam pro ní jít.
Kdysi se ptali Ivana Magora Jirouse, proč je katolík? On odpověděl: " Protože
v katolický církvi se odpouštějí hříchy!" Že si byl vědom své slabosti, bídy i hříšnosti, ale
i zároveň své velké touhy i naděje, nebál se popravdě nahlas povědět: "Poprosím patera Bonaventuru, ten vyzpovídá i nestvůru, poprosím patera Bouše, svědomí moc mě kouše."
A dodává v nejkratší jeho básni "Di, di -  ke zpovědi!" Přiznejme si, byť to zní jadrně, že v tom je pravda a je lidsky pochopitelná i uchopitelná.


Začíná tedy půst! Je šancí pro větší zbožnost i lidskost.

    P. Jakub Berka OPraem.


Zajímavé a užitečné odkazy

Arcibiskupství pražské www.apha.cz

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově www.strahovskyklaster.cz

Víra na internetu, liturgické texty, podněty pro duchovní život www.vira.czwww.pastorace.cz


Křesťanská televize dobrých zpráv TV NOE: www.tvnoe.cz

Radio PROGLAS: www.proglas.cz


Kontakt

Farnost Praha Nebušice

Římskokatolická farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Nebušická 118
164 00 Praha - Nebušice

tel: 602 795 637

jakub.berka@outlook.com (duchovní správce)

farnost.nebusice@seznam.cz (správa webu, info, pozvánky)