V ítáme vás na webových stránkách nebušické farnosti

Tyto stránky jsou virtuální nástěnkou římskokatolické farnosti Nebušice.

 Najdete zde základní informace a kontakty. 

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

OHLÁŠKY

19. 5. 2019

 

  • ve středu nebude mše sv.

  • v pátek Noc kostelů – v Nebušicích v 17:00 program pro děti, v 18:00 varhanní koncert (Vladimír Roubal)

Koláč pro misie 31. března 2019

Dobrá zpráva pro všechny lidi dobré vůle, šlechetného srdce a štědrých rukou!

 

S velkou radostí a vděčností Bohu i vám, našim milým farníkům a dobrodincům,

 oznamujeme, že na Koláči pro misie se

 podařilo vybrat neuvěřitelných bezmála 9 000 korun.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte, dělíte se o svůj chléb a o svou víru.

Peníze pošleme na účet organizace Mary´s Meals.

___________________________________________________________________________________________________________________


Zajímavé a užitečné odkazy

Arcibiskupství pražské www.apha.cz

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově www.strahovskyklaster.cz

Víra na internetu, liturgické texty, podněty pro duchovní život www.vira.czwww.pastorace.cz


Křesťanská televize dobrých zpráv TV NOE: www.tvnoe.cz

Radio PROGLAS: www.proglas.cz


Kontakt

Farnost Praha Nebušice

Římskokatolická farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Nebušická 118
164 00 Praha - Nebušice

tel: 723 026 365

P. PaeDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem

cacik@centrum.cz
(duchovní správce)

farnost.nebusice@seznam.cz
(správa webu, info, pozvánky)