V ítáme vás na webových stránkách nebušické farnosti

Tyto stránky jsou virtuální nástěnkou římskokatolické farnosti Nebušice.

 Najdete zde základní informace a kontakty. 

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

OHLÁŠKY

9. 6. 2019

 

  • ve středu 12.6. od 15:00 bude výlet s dětmi z Klubka víry k rotundě v Přední Kopanině s následným opékáním, mše sv. tedy ve středu v Nebušicích nebude

  • mše sv. ve čtvrtek dle řádného rozpisu

  • v neděli 23. 6. bude v naší farnosti 1. sv. přijímání

_______________________________________________________________________________________________________________

Milé maminky, děti a příznivci Klubka!

 

Školní rok se chýlí ke konci a nastal čas na závěrečný výlet, na který vyrazíme

 12. 6. ve středu v 15:00 hod. od fary v Nebušicích.

Po návštěvě Lysolajské studánky, Horoměřické kaple, Tuchoměřic a Jenerálky letos zamíříme na místo možná nejbližší. Vypravíme se přes Juliánu na Přední Kopaninu, kde se v rotundě Sv. Máří Magdalény v 17:00 hod. setkáme s o. Alanem s Tuchoměřic. Zvídavci si mohou připravit otázky ohledně rotundy nebo komunity v Tuchoměřicích, na závěr setkání se pomodlíme. 

Poté nás zvou Knížetovi k nim na zahradu, kde bude možnost udělat ohýnek ( buřty sebou) a ještě společně posedět.

Je milé, že letos s námi vyrazí i o. Bartoloměj.

Pokud by někdo chtěl vzít sebou kamaráda, ať neváhá.

Na společné putování i sdílení se těší Poustkovi i Knížetovi

Koláč pro misie 31. března 2019

Dobrá zpráva pro všechny lidi dobré vůle, šlechetného srdce a štědrých rukou!

 

S velkou radostí a vděčností Bohu i vám, našim milým farníkům a dobrodincům,

 oznamujeme, že na Koláči pro misie se

 podařilo vybrat neuvěřitelných bezmála 9 000 korun.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte, dělíte se o svůj chléb a o svou víru.

Peníze pošleme na účet organizace Mary´s Meals.

___________________________________________________________________________________________________________________

Zajímavé a užitečné odkazy

Arcibiskupství pražské www.apha.cz

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově www.strahovskyklaster.cz

Víra na internetu, liturgické texty, podněty pro duchovní život www.vira.czwww.pastorace.cz


Křesťanská televize dobrých zpráv TV NOE: www.tvnoe.cz

Radio PROGLAS: www.proglas.cz


Kontakt

Farnost Praha Nebušice

Římskokatolická farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Nebušická 118
164 00 Praha - Nebušice

tel: 723 026 365

P. PaeDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem

cacik@centrum.cz
(duchovní správce)

farnost.nebusice@seznam.cz
(správa webu, info, pozvánky)