V ítáme vás na webových stránkách nebušické farnosti

Tyto stránky jsou virtuální nástěnkou římskokatolické farnosti Nebušice.

 Najdete zde základní informace a kontakty. 

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

OHLÁŠKY

1. 9. 2019

 

  • skončily prázdniny, takže pořad bohoslužeb se vrací do původní podoby

  • příští týden je první v měsíci, takže v pátek v 17:00 bude mše sv. v kapli na Jenerálce a v sobotu v 17:00 v kapli v Horoměřicích

  • s novým školním rokem bude opět pokračovat i výuka náboženství ve školách – v Horoměřicích v úterý od 13:30 a v Nebušicích pravděpodobně ve středu od 13:30 (bude potvrzeno ředitelkou školy); pro děti od 2. třídy; vyučující: s. Veritas; přihlašovat se lze ve škole

  • od ledna začne příprava na 1. sv. přijímání na faře pro děti od 3. třídy; vyučující: P. Bartoloměj; přihlašovat se lze v kostele v sakristii


Zajímavé a užitečné odkazy

Arcibiskupství pražské www.apha.cz

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově www.strahovskyklaster.cz

Víra na internetu, liturgické texty, podněty pro duchovní život www.vira.czwww.pastorace.cz


Křesťanská televize dobrých zpráv TV NOE: www.tvnoe.cz

Radio PROGLAS: www.proglas.cz


Kontakt

Farnost Praha Nebušice

Římskokatolická farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Nebušická 118
164 00 Praha - Nebušice

tel: 723 026 365

P. PaeDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem

cacik@centrum.cz
(duchovní správce)

farnost.nebusice@seznam.cz
(správa webu, info, pozvánky)