A jaká byla letošní Noc kostelů v Nebušicích?

Odpoledne jsme se sešli před kostelem, který do poslední chvilky obléhali stavební stroje a dělníci J. Naštěstí úderem páté hodiny dokončili přístupové cesty ke kostelu a faře a pohodový páteční podvečer mohl začít.

Před kostelem byla pro děti připravena stanoviště – již tradiční malovaná a sklíčková vitráž, malování na tabule, výroba papírové svíčky na společný panel, úkol pro chytré hlavičky „Jak vidí věž kostela ptáci z výšky“, přiřazování různých svátků k obdobím kalendářního nebo církevního roku, sestavení znaku premonstrátů nebo rozbitého zvonu a 2 nástěnky se zajímavostmi
o sv. Norbertovi, řádu premonstrátů a o různých barvách ornátů (mešní roucho kněze) a jejich symbolice. Za splněné úkoly sbíraly děti razítka a na závěr dostaly malou sladkost.

Starší děti (čtenáři) nebo zvídaví rodiče si vyzvedli u vstupu pracovní list a postupně se prokousávali záludnými úkoly. Např. jaká písmena jsou na paškálu (velikonoční svíci) nebo kde je v kostele umístěna pamětní deska opata strahovského, který kostel světil. Ze správných odpovědí vyšla tajenka a úspěšní badatelé si vyzvedli odměnu.

V půl sedmé pan farář Berka zahájil sérii tří koncertů, které snad potěšily srdce nebo duše návštěvníků našeho kostela.

První vystoupení patřilo Pěveckému sdružení pražských učitelek pod vedením pana dirigenta Zelenky. Návštěvníkům předvedlo průřez svým repertoárem. Pan dirigent jednotlivé vstupy komentoval, a tak jsme se mohli dozvědět zajímavé informace o sdružení, jeho historii, repertoáru a současných aktivitách.

Krásný recitál si připravila naše farnice Martina Podéšťová, na varhany ji doprovodila varhanice z nedalekých Tuchoměřic Lucie Nováková. Zpěvačka nebyla sice z kůru vidět, ale její úžasný hlas zaplnil každý koutek kostela.  Na závěr vyzval pan farář obě hudebnice, aby si vychutnaly zasloužený potlesk i před publikem, protože by byla velká škoda zůstat v anonymitě na kostelním kůru.

Závěrečným koncertem nás potěšila místní harfistka paní Härtelová, která přizvala na své první vystoupení v nebušickém kostele své kolegy, vynikající muzikanty (Zuzana Hirschová – mezzosoprán, David Prosek – hoboj). Lavice v kostele se zaplnily a kdo se těšil na krásný zážitek, tak určitě neodcházel zklamán. Kombinace nástrojů hoboj – harfa, podtržená sebejistým výkonem zpěvačky, nás přemístila do stavu blaženosti a udělala krásnou tečku za letošním hudebním programem. Po skončení koncertu lidé ještě setrvávali v kostele, se zvědavostí obhlíželi krásný nástroj paní Härtelové, pozdravili své známé nebo jen nechávali doznít nevšední zážitek.

Do půl jedenácté byl kostel stále otevřen a připraven přivítat noční návštěvníky. Lidé přicházeli popovídat si s panem farářem, zahrát na varhany, zapálit svíčku nebo napsat prosbu za sebe, své blízké, případně jen posedět ve ztišeném prostoru kostela a přemýšlet.

 

 

Fotografie najdete v naší Fotogalerii - stačí kliknout sem:

farnostnebusice.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_9.6.2017/

 

 


Děkujeme Vendule Bláhové za organizaci Noci kostelů.

A také všem, kdo nezištně pomáhali.

Pán Bůh vám všem oplať vaše velké a krásné úsilí!

 

Kurz liturgického esperanta pro zájemce