V ítáme vás na webových stránkách nebušické farnosti

Tyto stránky jsou virtuální nástěnkou římskokatolické farnosti Nebušice.

 Najdete zde základní informace a kontakty. 

Pokud zde nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás kontaktovat.


 

 

Jak bylo na pouti?

V sobotu 14. října jsme se vypravili na pouť do severních Čech. Byl před námi krásný den, plný sluníčka, nádherných barev podzimního listí - zkrátka pravé babí léto, které jako by nám sám svatý Petr zařídil pro naše putování :-) Věková skladba naší poutnické výpravy byla pestrá, nejmladší účastnici Marušce byl 1 rok a nejstarší poutnice paní Vondráčková nedávno oslavila 91. narozeniny. No a my všichni ostatní - dohromady nás bylo 41 - někde mezi tím.

Po cestě jsme se pomodlili růženec a kochali jsme se zajímavou krajinou Českého středohoří a pásem podzimně zbarvených Krušných hor. Nejprve jsme navštívili Dubí u Teplic, kde nás mile přivítal otec Patrik Maturkanič, zdejší duchovní správce, a jeho věrní pomocníci manželé Dudysovi. Otec Patrik nám řekl pár zajímavostí o zdejším kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, který byl postaven podle chrámu Santa Maria dell´Orto v Benátkách. Otec Jakub sloužil mši svatou, která byla obětována za celou naši farnost, za naše rodiny a také za zdar nadcházejících voleb. Po mši nás otec Patrik a manželé Dudysovi pozvali na pohoštění, které pro nás připravili zdejší farníci. Přestože sever Čech spíše než vinici Páně připomíná - slovy otce Jakuba - kamenolom Páně a věřících tu není mnoho, občerstvení bylo úžasné a pohostinnost neznala mezí. Byli jsme nadšení a odjížděli jsme plni krásných dojmů a radosti z přijetí, kterého se nám dostalo. Spolu s námi odjíždělo i několik krabic dobrot, které jsme nesnědli a dostali jsme je zabalené s sebou. Všeho byla hojnost a všechno bylo báječné! Pár nadšenců dokonce mohlo vylézt i na věž kostela a potěšit se pohledem do krajiny. I za tuto možnost děkujeme.

Další naší zastávkou byl cisterciácký klášter v Oseku u Duchcova. Paní průvodkyně nám ukázala kostel, křížovou chodbu, kapitulní síň a další části této krásné perly severních Čech. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého i z nedávné historie kláštera, společně jsme zazpívali Panně Marii Nanebevzaté, které je klášterní kostel zasvěcen, prošli jsme se po přilehlém nádvoří, pokochali se vyhlídkou do krajiny a někteří ochutnali i lahodný mok z klášterního pivovaru.

I do třetice jsme mířili za Pannou Marií - tentokrát na poutní místo Bohosudov, kde je bazilika minor zasvěcená Panně Marii Bolestné. V poutním areálu je i bývalá jezuitská rezidence, kde dnes sídlí církevní škola, školka a gymnázium. Zdejší pan jáhen nám baziliku představil, pověděl nám i legendu o jejím založení a my na závěr zazpívali Bavorské litanie k Panně Marii a pomodlili se na úmysl Svatého Otce.

Pak už bylo na čase vydat se zpátky. Po cestě dostali někteří možnost podělit se o dojmy z pouti. Všichni byli moc spokojení. Program byl pěkný, společenství se upevnilo, bylo nám spolu dobře. Panna Maria, naše průvodkyně, nás chránila a jí a Pánu Bohu patří velký dík.

Budeme se těšit na další společné putování :-)

 

 

L. Jurigová a další poutníci


Zajímavé a užitečné odkazy

Arcibiskupství pražské www.apha.cz

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově www.strahovskyklaster.cz

Víra na internetu, liturgické texty, podněty pro duchovní život www.vira.czwww.pastorace.cz


Křesťanská televize dobrých zpráv TV NOE: www.tvnoe.cz

Radio PROGLAS: www.proglas.cz


Kontakt

Farnost Praha Nebušice

Římskokatolická farnost při kostele sv. Cyrila a Metoděje
Nebušická 118
164 00 Praha - Nebušice

tel: 602 795 637

jakub.berka@outlook.com (duchovní správce)

farnost.nebusice@seznam.cz (správa webu, info, pozvánky)